Velkommen inn på gårdstunet!

Gården har et intimt og oversiktlig gårdstun. Driftsbyggningen, som er den eldste bygningen på gården med sitt overbygde inngangsparti, gir en innbydende følelse hvor man føler seg velkommen og ivaretatt. 

Gården bærer preg av en rolig og naturtro atmosfære. Driftsbygningen er enkel og oversiktiglig. Den inkluderer stall, låvedel og utstyrsrom, noe som gjør det enkelt å få oversikt. 

Rundt på gården finner man flere små hus hvor de ulike dyrene holder til. Disse innhegningene er utformet og tilretteleagt for at dyrene skal kunne utøve naturlig atferd, og for å forenkle det daglige stellet.

Ved å ha skogen som en ramme rundt bruket, og åpenheten som oppleves på gården med jordene rundt, sniker det seg inn en følelse av harmoni og velvære. 

Hva er egentlig Inn på tunet (IPT)?

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagt og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.

Disse tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.

Aktivitetene til tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet her. Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter og aktiviteter som enkelt kan tilrettelegges hvert individ sine evner og forutsetninger.

Målsettingen med IPT er primært å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst,- utdannings,- helse, eller sosialsektoren.

Del denne siden