20. feb, 2018

Inn på tunet; pedagogiske tilrettelagte aktiviteter

* Avlastning i regi av barnevernet

* Støttekontakt

* Motivasjons- og læringsarena for elever

* Aktivitets- og samværsarena for familier, oppdrag fra barneverntjenesten

* Tilsynsfører med gården som samværsarena, oppdrag fra barneverntjenesten

* Aktivitets-/ fritidstiltak for barn og unge som trenger ekstra tilrettelegging

* Mentorordning gjennom aktiviteter på- og utenfor gården, oppfølgning og deltagelse på møter ved behov

* Arbeidstreningsarena for ungdom og voksene 

* Dagaktivitetstilbud til eldre hjemmeboende mennesker med demens

* Livsstilsendringer gjennom gårdsaktiviteter og utvikling av bærekraftige holdninger 

* Integrering av flyktninger, både som en aktivitetsarena for unge, eller som en arbeidsopplæring og sosialt nettverksbygging for voksene

 

Vi jobber med pedagogiske modeller og læringsmetoder for at hvert enkelt individ skal lykkes med økt mestringsfølelse og tro på egne evner. I samspill med dyr og mennesker på gården utvikles bærekraftige holdninger, egenskaper og verdier. Vi vektlegger at gården skal være en trygg, sosial arena med fokus på god dyrevelferd. For å sette ytterligere fokus på miljø, samfunn og bærekraft dyrker vi endel grønnsaker og litt frukt/ bær på gården som vi konserverer selv og lager mat av.

 

Visjon: " -vi er en liten gård, men med hjerterom for alle.."

 

Motto: " -alle har en fortid, det er hva du ønsker å gjøre med fremtiden som betyr noe.."