23. mar, 2017

Seminar: Hest som ressurs i rehabilitering

Hestens effekt på menneskets helse

Onsdag 8 februar gikk turen til Ridesenteret i Rauland, Rehabiliteringsklinikken AiR. Dette er en stor klinikk sammensatt av mange ulike fagteam innen psykisk og fysisk helse som jobber for å hjelpe folk tilbake til hverdags- og arbeidslivet.

Ridesenteret spiller en stor rolle i dette arbeidet, og de hadde fått inn flere gode foredragsholdere til dette seminaret om hestens rolle og funksjon i det psykiske helsearbeidet. Foredragsholderne var: Sveinung Skårset, Hilde Christina Stømner, Ann Kern Godal og Annika Meltzer.

Det var stor interesse og pågang, noe jeg tolker dit henn at det er mange som ønsker å lære mere om dette tema, samt de av oss som allerede jobber med "hest og helse" i ulike former. Vi må stå sammen om fagkunnskapen, dele erfaringer og gi hverandre inspirasjon til videreutvikling av tilbudene som baserer seg på bruk av hesten i helserellatert arbeid med mennesker. Det var mange av deltakerne som hadde mye å fortelle både om egne erfaringer om hestens virkning på kropp og helse, samt hvordan andre har opplevd helsegevinst ved å jobbe i stallen, stelle hesten, kjøre og ri.

Det er gjort flere studier på hesteassistert psykoterapi, hesteassistert aktiviteter, hesteassistert læring og dyreassisterte intervensjoner. Blandt annet Danmark, Tyskland, Nederland, USA og England har mye bra forskning å vise til. Det de alle nevner i større eller mindre grad når det gjelder hestens påvirkning på menneskers helse er økning av oxytocin hormonet, nedgang av kortisolnivået i blodet og positiv senkning av hjerterytmen. Gode sosiale- og mestringsopplevelser samt økt læringsutbytte og økt livskvalitet er også ofte nevnt som hestens positive effekt gjennom studiene. Disse effektene er det viktig å få dokkumentert slik at det kan vises til forskning og ressultater for å få med de offentlige instanser på å gi sine brukere helsetilbud som baserer seg på hest/ dyr/ og gårdsaktiviteter.

 

Den største utfordringen ved å jobbe med noe som er "litt utenfor boksen" med tanke på legevitenskapen, er å velge riktig forskningsdesign samt utvikle gode metoder for å registrere data, sile ut de vesentlige faktorene som spiller inn og som har påvirkning til resultatet. Fordi data som registreres er individuelle opplevelser av effekt, og ulike mennesker uttrykker seg ulikt kan det bli feilregistrering av de ulike effektene. Her er det mye som spiller inn på helhetsopplevelsen som miljøet, arenaen, menneskene rundt og hva som er direkte knyttet til hesten. Men dersom man kan registrere fysiologiske, målbare faktorer vil man kunne si med større sikkerhet om effekten av studiet har den ønskede effekten.

Dersom man kan vise til god dokumentasjon og virkning/effekt av de ulike aktivitetene og tilbudene med dyr/ hest vil det være enklere å få aksept fra de betalende innstansene til tilbudene og pengestøtte fra det offentlige til å videreutvikle og drive gode tilbud til mennesker som har behv for dette.

"Dyrene forhåndsdømmer ikke, baksnakker ikke og har ingen agenda for å ville være sammen med deg. De tar deg for den du er og det er godt nok." Disse faktorene i tillegg til at dyrene fremprovoserer emosjoner, annsvar og omsorg hos oss mennesker mener jeg er essensen i den helbredende helseeffekten dyrene har på oss mennesker.