Innlegg

18. nov, 2017

Gården har endelig kommet i gang med sin funksjon som et sosialt, trygt og harmonisk samlingspunkt mellom mennesker og dyr Kul

Den frivillige organisasjonen Mestringsgården har arrangert "åpen gård" 6 ganger i løpet av 2017. Bedriften Menings- og mestringsgården har arrangert barnebursdag, familier har leid seg inn på privatbesøk og jeg har fått til avtaler med institusjoner i nabokommuner hvor deltagere kommer til gården på ulike tilbud. Det er deilig å ha kommet i gang, men det er fortsatt ledig kapasitet i løpet av uken for flere oppdrag og avtaler! Vinker

Hvordan dyrene har "falt på plass" i ulike roller syns jeg er fascinerende å oppleve! Sauene som i utgangspunket er litt skvettene, ble stående helt oppi gjerdet for å få kos da en ung dame ønsket kontakt med de. Jeg ble så forundret over oppsynet, så jeg spurte henne om hvorfor hun stod på utsiden av gjerdet og koste med de. Jeg fikk til svar at hun var allergisk mot alle de andre dyrene og hadde ikke så mye erfaring med dyr, og dermed var det trygt å stå på utsiden. Men at hun hadde et veldig sterkt ønske om å få kose på de, og de hadde kommet til henne da hun hadde snakket med de og lokket de til seg.

Et annet eksempel er stallkatten Mr. Garfield, som tildeligere var en reservert og skvetten liten herre mann. Men som nå gjerne hopper opp på et fang for å få kos, og blir gjerne liggende der til mennesket reiser seg opp, eller han blir løftet motvillig nedHjerte

Hestene endrer også atferd når de skjønner hvem som sitter på ryggen deres. Med meg, eller andre erfarne ryttere kan blandt annet Dufa være litt ernergisk, men når hun får et barn eller en uerfaren rytter på ryggen er hun rolig og bedagelig som dagen er lang!Kul

Det å ha dyr i flere ulike størrelser, har vært et viktig askpekt for meg for å kunne tilrettelegge for flest mulig mennesker med ulike preferanser og forutsetnninger. I denne forbindelse hadde jeg en opplevelse som synliggjør nettopp dette. Det var med et eldre ekteparr og deres barnebarn. Hvor da "bestefar" og barnebarn ville gå inn i hønsehuset, men dette turte ikke "bestemor" da hun synes "Kykkelikygjengen" var for store. Men da hun oppdaget at det var små Vaktelhøns i den første avdelingen når vi gikk inn, ble hun så opprømt over hvor små og rolige disse var, at hun til slutt ble med inn til de store hønene også. Dette opplevde hun som en så fin opplevelse, at hun skrev til meg i etterkant og takket for dette Smiler stort

Det jeg prøver å komme frem til er min evige taknemlighet, beundring og glede over hvordan mine dyr er en kilde til økt livskvalitet hos andre mennesker. Om så bare for de timene de er hos meg på gården. Her har de fått oppleve glede, trygge opplevelser sammen med dyrene og blitt noen erfaringer rikere. Flere har bemerket harmonien de opplever på gården, og hvordan de føler at de lettere kan puste her ute blandt trærne, fuglekvitteret og sammen med dyrene. Gleden dette gir meg er stor, og at jeg har muligheten til å ha en positiv innvirkning på andres liv- ja det er hele poenget med denne gårdenKul

16. nov, 2017

Menings- og mestringsgården ble godkjent som en Inn på tunet gård 18.05.2017 :-) Godkjenningen er basert på en egen- og en eksternrevisjon. Dette går bl.a. ut på å vurdere gården, dyrene, meg som tilbyder, samt rutiner for drift og dokumentering av alt fra etikk og beredskap, til aktiviteter og førstehjelp. Ekstern revisor ble utsendt fra KSL (kvalitetssystem i landbruket) mens selve godkjenningen kom fra Matmerk. Denne godkjenningen gir et kvalitetsstempel på de fysiske aspektene ved gården, mens atmosfæren, tryggheten og gleden gården og dyra gir må rett og slett oppleves!

Inn på tunet bedriften er hoved driften på gården. Vi tilbyr tjenester som:
- tilrettelagt fritidsarena
- dagaktivitetstilbud til ulike målgrupper
- praktisk pedagogisk gårdsskole hvor vi inkluderer skolefag inn i driften på gården
- arbeidsopptreningsarena for mennesker som trenger å komme inni arbeidsrutiner for og som    treger å øke tro på egne evner 

De fleste aktivitetene omhandler dyrene, og med dette som grunnlag har vi store muligheter for individuell tilrettelegging slik at alle får oppleve mestring også bygger vi videre på dette i andre oppgaver og aktiviteter. I tillegg til aktivitetene omhandlende dyrene, har vi en liten skogsfelkk tilhørende småbruket vi kan bruke til aktiviteter, samt rundt 30 mål med dyrka mark som blir slått til grovfôr til dyra. 

Hestene på gården er rolige, sosiale og nysgjerrige! Hesten er den dyrearten som i størst grad blir satt i system i forhold til oppgaver og interaksjon med deltakerne av tilbudene på gården. Dette er på grnn av hestens egenskaper som gir umiddelbar respons på deltakers følelsesmessige tilstand og hvilke intensjoner som ligger bar enhver handling. Hesten viser om det er samsvar mellom adfeden deltaker viser og hvordan den emosjonelle tilstanden er. Dette gjør den ved å speile det mennesket den er sammen med. Ved å "lese hesten" kan tilbyder/ gårdeier jobbe ut i fra "hva hesten sier" og finne de riktige spørsmålene for å sette igang prosesser hos deltaker.

Å dyrke egne grønnsaker som vi bruker til matlaging inne i varmestua gir mening og mestring på kjøkkenet og gjennom arbeidsoppgavene ute i grønnsakshagen påvirker vi hva vi kan høste og bruke. Vi gjøre vårt beste for at oppgavene skal gi umiddelbar mening og gjennom tilrettelegging skal det være mulig å oppnå mestring. Dette bygger motivasjon og tillitt til egne evner, og gir følelse av å være en ressurs.

23. mar, 2017

"Å ha trua..", og at andre har trua på meg er det jeg overlever på nå i oppstartsfasen :-) Dagene er lange, utgiftene er mange og inntektene ikke eksisterende enda.. Men trua er der!! I hvertfall mesteparten av tiden. Å skulle kjøpe denne gården, starte opp gårdstilbud og drive dette alene virket som en selvfølge i starten, men det er til tider tøft. Da er det ubeskrivelig godt å ha den nære familien som støtter og stiller opp, kommer med oppmuntrende ord over telefonen og dukker opp på gården for å hjelpe til. For ikke å snakke om mine naboer som villig hjelper meg, og de som stiller sine jordbruksredskaper til disposisjon. Alle som bidrar på dugnader, og i tillegg til familie og gode venner som sender oppløftende meldinger om hvor "tøff" jeg er :-)

Idèene om hva, hvordan, hvor, hvilke og når flommer over i mitt eget hode og i andres hoder, og sammen skal dette bli en sikker, trygg og fantastisk gårdsarena hvor det er godt å være for både to- og firbente! Det jobbes iherdig fra fuglene begynner å kvitre om morgenen, til uglene uler langt ut på kvelden med både daglig gårdsdrift, utbedring av gårdstun og jorder, i tillegg til administrative sider ved utvikling av tilbud og Inn på tunet- godkjenningen. Men trua er det på at det blir bra til slutt! :-) 

23. mar, 2017

Hestens effekt på menneskets helse

Onsdag 8 februar gikk turen til Ridesenteret i Rauland, Rehabiliteringsklinikken AiR. Dette er en stor klinikk sammensatt av mange ulike fagteam innen psykisk og fysisk helse som jobber for å hjelpe folk tilbake til hverdags- og arbeidslivet.

Ridesenteret spiller en stor rolle i dette arbeidet, og de hadde fått inn flere gode foredragsholdere til dette seminaret om hestens rolle og funksjon i det psykiske helsearbeidet. Foredragsholderne var: Sveinung Skårset, Hilde Christina Stømner, Ann Kern Godal og Annika Meltzer.

Det var stor interesse og pågang, noe jeg tolker dit henn at det er mange som ønsker å lære mere om dette tema, samt de av oss som allerede jobber med "hest og helse" i ulike former. Vi må stå sammen om fagkunnskapen, dele erfaringer og gi hverandre inspirasjon til videreutvikling av tilbudene som baserer seg på bruk av hesten i helserellatert arbeid med mennesker. Det var mange av deltakerne som hadde mye å fortelle både om egne erfaringer om hestens virkning på kropp og helse, samt hvordan andre har opplevd helsegevinst ved å jobbe i stallen, stelle hesten, kjøre og ri.

Det er gjort flere studier på hesteassistert psykoterapi, hesteassistert aktiviteter, hesteassistert læring og dyreassisterte intervensjoner. Blandt annet Danmark, Tyskland, Nederland, USA og England har mye bra forskning å vise til. Det de alle nevner i større eller mindre grad når det gjelder hestens påvirkning på menneskers helse er økning av oxytocin hormonet, nedgang av kortisolnivået i blodet og positiv senkning av hjerterytmen. Gode sosiale- og mestringsopplevelser samt økt læringsutbytte og økt livskvalitet er også ofte nevnt som hestens positive effekt gjennom studiene. Disse effektene er det viktig å få dokkumentert slik at det kan vises til forskning og ressultater for å få med de offentlige instanser på å gi sine brukere helsetilbud som baserer seg på hest/ dyr/ og gårdsaktiviteter.

 

Den største utfordringen ved å jobbe med noe som er "litt utenfor boksen" med tanke på legevitenskapen, er å velge riktig forskningsdesign samt utvikle gode metoder for å registrere data, sile ut de vesentlige faktorene som spiller inn og som har påvirkning til resultatet. Fordi data som registreres er individuelle opplevelser av effekt, og ulike mennesker uttrykker seg ulikt kan det bli feilregistrering av de ulike effektene. Her er det mye som spiller inn på helhetsopplevelsen som miljøet, arenaen, menneskene rundt og hva som er direkte knyttet til hesten. Men dersom man kan registrere fysiologiske, målbare faktorer vil man kunne si med større sikkerhet om effekten av studiet har den ønskede effekten.

Dersom man kan vise til god dokumentasjon og virkning/effekt av de ulike aktivitetene og tilbudene med dyr/ hest vil det være enklere å få aksept fra de betalende innstansene til tilbudene og pengestøtte fra det offentlige til å videreutvikle og drive gode tilbud til mennesker som har behv for dette.

"Dyrene forhåndsdømmer ikke, baksnakker ikke og har ingen agenda for å ville være sammen med deg. De tar deg for den du er og det er godt nok." Disse faktorene i tillegg til at dyrene fremprovoserer emosjoner, annsvar og omsorg hos oss mennesker mener jeg er essensen i den helbredende helseeffekten dyrene har på oss mennesker.