20. feb, 2018

-

"Både to- og firbeinte står klare for å tilrettelegge og skreddersy aktiviteter for at nettopp DU skal oppleve mestring og glede ute på gården :-)

Tilbudene er delt inn i tre hoved segmenter, men disse er ikke låst til de gitte målgruppene. Ta kontakt så finner vi sammen den beste løsningen for deg!"