For institusjoner - For privatpersoner - Åpen gård

7. aug, 2019

Kompetansen er høy blandt gårdens personale både faglig-, praktisk og på mellommenneskelige-, sosiale relasjoner.

Elisabeth, som er daglig leder, har bachelor i Hestefag, samt Praktisk pedagogisk utdanning. I tillegg har hun 27 års erfaring med hest, barn og ungdom, samt IPT drift siden august 2018.

"Bestemor Mette", som er Elisabeth sin mor, er utdannet kokk med fagbrev fra Grand i Oslo. I tillegg har hun over 40 års erfaring med barn, ungdom og hest, samt IPT aktivitetr.