Med litt traktorhjelp fikk vi flyttet containeren bort til beitet hvor det etterhvert skal komme sau og geit, og senere alpakka. Containeren vil da fungere som et sted de kan søke ly for være og vind med tørr halm å sove i :-)