Begynt nedriving av hønsehuset! Mye var totalt råttent, men noe kan tas vare på:-)